Skalūnas Welsh Slate – Oficiali 100 metų garantija!
Skalūnas „Welsh//Slate“ yra gaminamas laikantis kokybės kontrolės normų BS EN ISO 9001:2008 reikalavimų. Stogų dangų skalūnas yra papildomai sertifikuojamas pagal BSI Kitemark®, atsižvelgiant į Didžiosios Britanijos kokybės standartą BS EN 12326-1:2004. Visa skalūno „Welsh Slate“ produkcija atitinka normų reikalavimus ir yra sertifikuota pagal Europos standartus CE.
 
Didžiosios Britanijos bendrovė Welsh Slate Ltd užtikrina, kad visa produkcija, paženklinta Welsh Slate Penrhyn & Cwt-Y-Bugail, yra gaminama tik iš Velso skalūno akmens, iškasamo Didžiosios Britanijos, Šiaurės Velso skalūnų karjeruose, o taip pat bendrovei priklausančiuose karjeruose Šiaurės Amerikoje – Stogų dangų skalūnas Welsh Slate Vermont

Bendrovė „Welsh//Slate“ užtikrina, kad visas skalūnas ir iš jo gaminama produkcija atitinka aukščiausius kokybės, saugumo sveikatai ir aplinkai standartus. Skalūnas „Welsh Slate“ yra naudojamas daugelyje šalių, tame tarpe ir vyriausybinio lygio pastatų statyboje.
 
Ant visos tiekiamos produkcijos „Welsh Slate“ pakuočių, dėžių, padėklų yra etiketės su nurodytu produkcijos pavadinimu, dydžiais, techninėmis skalūno charakteristikomis, o taip pat nurodyta gamybos vieta, skalūno karjeras ir kontaktiniai gamintojo duomenys. Visi produktai, kiekviena serija, kiekviena siunta yra pažymėti unikaliu brūkšniniu kodu, pagal kurį, naudojantis kompiuterine „Welsh Slate“ baze, galima sužinoti, kada ir kur buvo pagamintos skalūno plytelės, kur jos yra pakrautos ir į kokią šalį išsiųstos.
 
Visa „Welsh//Slate“ produkcija yra realizuojama tik per oficialių regioninių atstovų / platintojų tinklą, iš kurių kiekvienas turi teisę realizuoti produkciją tik tam tikroje nurodytoje teritorijoje.  Su privačiais asmenimis, bendrovėmis, o taip pat architektais Didžiosios Britanijos bendrovė „Welsh//Slate“ veda derybas tik  per savo atstovus. Pagal bendrovės „Welsh Slate“ vidaus reikalavimus oficialiems platintojams yra draudžiamas bet kokios produkcijos eksportas, gaminių platinimas už nurodytos teritorijos ribų. Oficiali „Welsh Slate“ garantija yra suteikiama galutiniam pirkėjui, o ne bendrovei pardavėjui. Garantijoje atsispindi ne tik prekės pavadinimas, bet ir tai siuntai „Welsh Slate“ kompiuterių bazėje priskirtas numeris.
 
Atsižvelgiant į didelį skalūno kiekį rinkoje, tiek toje pačioje Didžiojoje Britanijoje, tiek ir už jos ribų, tame tarpe ir NVS šalyse, kuris yra parduodamas kaip „Welsh Slate“ produkcija, o iš tikrųjų yra neaiškios kilmės ir kokybės akmuo, bendrovės „Welsh//Slate“ vadovybė informuoja savo pirkėjus, kad dėl visos neoficialiu būdu tiekiamos produkcijos, kuri dar ir paženklinta „Welsh//Slate“, pretenzijos nėra priimamos ir garantinis aptarnavimas nesuteikiamas. Prašome atkreipti dėmesį į šiuos reikalavimus renkantis tiekėją.
 
 
Jei norite sužinoti daugiau informacijos apie garantijos sąlygas, prašome kreiptis į mūsų atstovą, bendrovę „Skaluneris”, arba tiesiogiai į bendrovės “Welsh//Slate“ Didžiosios Britanijos biurą

© 2024 Skaluneris Visos teisės saugomos

Sukūrė: Dizaino arkliukas

SKALUNERIS, Elevatoriaus g. 28, Kėdainiai.
+370 698 89 801, info@skaluneris.com